symbool laatste levensfase  

referenties DiepZieSessie


logo reisgeleider
Martje, docente Egyptische dans, instructeur natuurlijk paardrijden, wijze vrouw:

“Hierbij wat teksten over hoe de sessie voor me werkt tot op heden:

er is een doorlopende gewetenslijn in mijn bloed terecht gekomen, waar ik aan wens te beantwoorden. Bij elke ademhaling heb ik de keuze deze lijn te bevestigen dan wel te ontkennen - hoe dan ook is er een dieper weten van mijn handelen ontstaan.

Jouw aanwezigheid was evident, essentieel voor het getuige-zijn, voor het verwoorden van de spiegelwerking, voor het niet verdwaald dan wel afgeleid raken, hetgeen ik namelijk ken van mijn eigen mind, die gaat er graag vandoor, in volle galop. Er is nu altijd iemand (jij) die weet heeft van mijn draaimoment en levenskeuze.

Het Zien van mijn gezichtveranderingen in de DiepZieSpiegel is onomkeerbaar:
als ik nu in een spiegeltje kijk, is die ervaring onmiddellijk erachter werkzaam.”

 

Rogier*, lid management team, entrepreneur, leider:

“Ik belandde op een kruispunt op mijn persoonlijke en werkzame pad. De afgelopen jaren waren belastend en zeer intensief. Een eerste reflex was het rücksichtslos breken met het verleden en dus op een harde manier afscheid nemen van dat verleden en een nieuw pad banen naar de toekomst. Echter iets in mij - ik kon niet plaatsen wat - vroeg zich af of dat wel een goed besluit was. Kortom, ik twijfelde en zocht meer duidelijkheid.

De DiepZieSessie geleidde me naar mijn innerlijke waarden en hielp me deze waarden en gevoelens te ordenen en te herwaarderen. Hierdoor kon ik een beter evenwicht vinden in de richting en het tempo waarin ik de veranderingen kan gaan inzetten. Minder vanuit automatismen uit het verleden en meer vanuit mijn waarden van het nu en de toekomst.”

*Naam op verzoek gefingeerd.

meer over de DiepZieSessie thuisbasis reisgeleider