symbool  

Stervensbegeleiding door de reisgeleider


Stervensbegeleiding

De stervensbegeleiding door de reisgeleider is heel specifiek: hij helpt u om uw leven te helen en af te ronden, zodat u waardig kunt sterven. De reisgeleider noemt deze periode de fase van De Held, omdat uw leven dan in een stroomversnelling komt. Een stroomversnelling van intense emoties van verdriet en rouw, maar als het mag zijn ook van wijsheid en Licht - en uiteindelijk een diepe vrede. In deze periode kán uw levensverhaal een Heldenverhaal worden. De stervensbegeleiding van de reisgeleider bestaat eruit dat hij samen met u dit Heldenverhaal daadwerkelijk 'omhoog haalt' en vervolgens opschrijft. En terwijl dit Heldenverhaal vorm krijgt op papier, zult u merken dat u het ook leeft.

In uw Heldenverhaal rondt u uw leven af. U bespreekt de thema's die nu in deze fase van uw leven werkelijk van belang zijn en heelt de wonden uit uw verleden - bij u en bij anderen. De reisgeleider is er alleen voor deze taak en alleen voor u: in die zin is de reisgeleider aanvullend op de 'normale' stervensbegeleiding.

De reisgeleider is er voor helden, voor mensen die een laatste existentieel project willen aangaan.
Mensen die een kans pakken die hen alleen in de Heldenfase geboden wordt.

meer over het Heldenverhaal thuisbasis reisgeleider