symbool  

Méér dan een levensboek: het Heldenverhaal


levensboek

Het is een ware rage, het levensboek. En levensboeken zijn op zich een goede ontwikkeling. Waar ieders leven het verslag is van een reis van geboorte naar dood, wordt dit reisverhaal in het levensboek ook daadwerkelijk opgeschreven. Maar het is hiermee nog geen Heldenverhaal!

Het probleem met levensboeken is namelijk, dat ze er vooral zijn voor het goede gevoel van de hoofdpersoon. Vermijdt de hoofdpersoon liever een moeilijk onderwerp in zijn of haar leven, dan wordt dit vooral gerespecteerd. Dat houdt het natuurlijk gezellig, maar het gevaar is dat dit het levensboek reduceert tot een babbelboek en een bastion van het eigen gelijk.

Een Heldenverhaal is van een heel andere orde. Het kan alleen maar geschreven worden in de laatste levensfase, de fase van de Held. En het is alleen maar een Heldenverhaal als hierin juist de moeilijke episodes en onderwerpen in het Licht worden gezet en worden geheeld. Mocht het schrijven ervan nog meer helende gebeurtenissen in gang zetten, die vervolgens weer in het Heldenverhaal terecht komen, dat wordt de fase van de Held waarlijk glorieus.

Het Heldenverhaal is zo veel méér dan een levensboek!
De reisgeleider schrijft het voor u.

meer over het Heldenverhaal thuisbasis reisgeleider