symbool  

De reisgeleider, existentieel coach


existentieel coach

Reisgeleider Robbert Bloemendaal is een existentieel coach. Als zodanig staat hij u met het Heldenverhaal en de DiepZieSessie bij wanneer het gaat over uw leven en hoe u dat leeft. Om dat te kunnen, heeft de reisgeleider naast een studie voor 'Energetisch (zingevings) therapeut' aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht, opleidingen en cursussen gevolgd in bio-energetica, karakterstructuren, familie opstellingen, sjamanisme, energetisch werk, ontwikkelingspsychologie en nog veel meer.

Maar de belangrijkste leerschool voor een existentieel coach is het bestaan zélf. En in die leerschool heeft de reisgeleider mogen inzien wat het bestaan - en meer in het bijzonder de droom van 'het ik' - in diepste wezen is. Een bevrijding die de reisgeleider in staat stelt om voorbij de tegenstelling dood / leven en voorbij zichzelf te kijken en werken.

Deze combinatie van eigenschappen betekent voor u, dat de reisgeleider als existentieel coach vol compassie aan uw heil kan werken, zonder verstrikt te raken in de keuzes, problematieken of tragedies waar u mee worstelt. U kunt zich ontspannen in dat gegeven.

meer over het Heldenverhaal

thuisbasis reisgeleider
meer over de DiepZieSessie